Law and Court – আইন-আদালত High – court – উচ্চ-আদালত Lease – ইজারা Trespass – অনধিকার প্রবেশ/চর্চা Right – অধিকার Misconduct – অসাদাচরন Criminal –